THÔNG BÁO HỌC BỔNG CỦA CÔNG TY VIỄN THÔNG A NĂM 2015

  1. Đối tượng: Sinh viên các khóa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chưa nhận học bổng tài trợ nào trong năm học 2015-2016.
  2. Số lượng: 10 suất, trị giá 2,000,000 VNĐ/suất.
  3. Hồ sơ gồm: Đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của địa phương.
  4. Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2015
  5. Địa điểm: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).