DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG CỦA NGÂN HÀNG VIETINBANK

Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên nhận Học bổng của Ngân hàng Vietinbank. Những sinh viên có tên trong Danh sách lên nhận học bổng tại Phòng 103 – C1(Bàn 3) từ 02/10/2015 đến 06/10/2015.

Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ SV khi lên nhận HB.

 
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG VIETINBANK NĂM HỌC 2015 - 2016
STT SHSV Họ tên Giới tính NTNS Tên lớp Quê quán Ghi chú
1 20125421 Nghiêm Đình Thanh Công Nam 24/03/1994 CN-CNTT K57 Bắc Ninh Hoàn cảnh gia đình khó khăn
2 20132341 Hà Thị Loan Nữ 08/11/1995 CNTT2 02 K58 Thái Nguyên Hoàn cảnh gia đình khó khăn
3 20146913 Nguyễn Bá Dương Nam 10/06/1993 CN-Điều khiển-TĐH 01 K57 Hà Nam Hoàn cảnh gia đình khó khăn
4 20146190 Trần Duy Đô Nam 27/02/1996 CN1.03 K59 Nam Định Hoàn cảnh gia đình khó khăn
5 20124561 Nguyễn Thị Thu Thảo Nữ 09/07/1994 Quảnh trị KD K57 Phú Thọ Hoàn cảnh gia đình khó khăn
6 20145216 Giàng A Vầu Nam   BK2.27 K59 Trạm Tấu - Yên Bái Hoàn cảnh gia đình khó khăn
7 20123125 Phạm Thị Hoa Nữ 18/11/1994 KT thực phẩm 01 K57 Diễn Châu - Nghệ An Hoàn cảnh gia đình khó khăn
8 20143744 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ 20/04/1996 BK5.04 K59 Thạch Thất - Hà Nội Hoàn cảnh gia đình khó khăn
9 20113445 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam 07/06/1993 Kỹ thuật hóa học 3-K56 Hải Dương Hoàn cảnh gia đình khó khăn
10 20112040 Nguyễn Ngọc Quang Nam 20/10/1993 KSTN Điện tử viễn thông K56 Thái Bình Hoàn cảnh gia đình khó khăn
11 20123343 Phạm Thị Kim Ngân Nữ 04/10/1994 KT sinh học K57   Hoàn cảnh gia đình khó khăn
12 20134109 Hoàng Thị Huyền Trinh Nữ 02/10/1995 KT thực phẩm 01 K58   Hoàn cảnh gia đình khó khăn
13 20143605 Phạm Văn Quang Nam 09/02/1996 BK2.26 K59 Kiến Xương - Thái Bình Hoàn cảnh gia đình khó khăn
14 20154365 Đỗ Quang Vinh Nam 07/08/1997 KSTN-Điều khiển tự động-K60 Hoà Bình Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 10.43
15 20153544 Tạ Bảo Thắng Nam 04/07/1997 KSTN-Công nghệ thông tin-K60 Bắc Ninh Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 10.33
16 20150854 Nguyễn Tiến Đạt Nam 10/01/1997 KSTN-Hóa dầu-K60 Thanh Hoá Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 10.22
17 20152858 Lê Tân Phúc Nam 13/03/1997 KT22.03-K60 Vĩnh Phúc Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 10.22
18 20151168 Nguyễn Văn Hào Nam 24/01/1997 KT22.08-K60 Hải Dương Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 10.22
19 20152616 Vũ Hoàng Nam Nam 05/01/1997 KSTN-Điều khiển tự động-K60 Thanh Hoá Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 10.16
20 20150708 Phạm Trung Dũng Nam 05/12/1997 KSCLC-K60 Hà Tĩnh Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 10.04
21 20150625 Nguyễn Văn Duy Nam 04/03/1997 KSTN-Điện tử truyền thông-K60 Thanh Hoá Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 10.02
22 20152469 Nguyễn Quang Minh Nam 03/12/1997 KSTN-Điều khiển tự động-K60 Hà Nội Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 9.93
23 20152687 Nguyễn Hồng Ngọc Nam 27/08/1997 KSTN-Công nghệ thông tin-K60 Nam Định Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 9.91
24 20154286 Trần Thanh Tùng Nam 29/04/1997 KT22.10-K60 Thái Bình Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 9.91
25 20152722 Nguyễn Đăng Nguyên Nam 09/04/1997 KSTN-Công nghệ thông tin-K60 Nam Định Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 9.89