DANH SÁCH SINH VIÊN K60 ĐỀ XUẤT NHẬN HỌC BỔNG KUMHO NĂM 2015

Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên K60 đề xuất nhận học bổng Kumho năm 2015. 

Học bổng sẽ được nhà tài trợ chuyển khoản vào tài khoản ATM ngân hàng Vietinbank của sinh viên sau khi có kế hoạch cụ thể. 
 
STT SHSV HỌ TÊN SINH VIÊN NGÀY SINH GIỚI TÍNH DÂN TỘC CHUYÊN NGÀNH LỚP QUÊ QUÁN
1 20151781 Kim Văn Hùng 22/01/1997 Nam Kinh Công nghệ thông tin KT22.08-K60 Mỹ Đức-Hà Nội
2 20155427 Nguyễn Hương Giang 25/12/1997 Nữ Kinh Ngoại ngữ TA1.05-K60 Đống Đa-Hà Nội
3 20156248 Phan Xuân Phúc 24/07/1997 Nam Kinh Nhóm ngành: Điện, Điện tử Viễn thông, Công nghệ thông tin CN2.05-K60 Nghệ An
4 20153330 Nguyễn Thị Thanh 14/10/1997 Nữ Kinh Nhóm ngành Sinh học thực phẩm, Môi trường KT31.07-K60 Hải Dương
5 20150396 Đoàn Công Chung 30/01/1997 Nam Kinh Khoa học Vật liệu KT14.02-K60 Thanh Hoá