DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG LAWRENCE S.TING

Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên nhận Học bổng Lawrence S.Ting năm học 2015-2016. 

Học bổng sẽ được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng Vietcombank của sinh viên theo lịch trình trao học bổng của nhà tài trợ.

 
STT SHSV HỌ VÀ TÊN GIỚI TÍNH NĂM SINH LỚP LOẠI HỌC BỔNG
1 20121172 Đinh Ngọc An NAM 29/04/1994 KT điều khiển-TĐH 04 K57 Xuất sắc
2 20112239 Nguyễn Xuân Thêm NAM 17/02/1993 Điện tử-Truyền thông 07-K56 Xuất sắc
3 20141252 Phạm Hoàng Giang NAM 29/01/1996 ICT 1 K59 Xuất sắc
4 20124334 Đào Việt Bách NAM 15/10/1994 TC-Ngân hàng K57 Xuất sắc
5 20110282 Nguyễn Văn Hội NAM 21/08/1993 KT Cơ điện tử 2-K56 Xuất sắc
6 20141286 Lê Thị Hà NỮ 12/10/1996 BK3.09 K59 Nghèo vượt khó
7 20110624 Phạm Văn Quốc NAM 10/01/1993 KT Cơ điện tử 2-K56 Nghèo vượt khó
8 20111508 Nguyễn Văn Hội NAM 20/06/1993 Điều khiển và TĐH2 K56 Nghèo vượt khó
9 20113882 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt NỮ 10/12/1993 KHVL CTTT K56 Nghèo vượt khó