CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN K60 CỦA BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN

  1. Đối tượng: Sinh viên K60 đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015, ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

  2. Số lượng: 20 suất

  3. Hồ sơ: Đơn đăng ký xin học bổng theo mẫu (tải tại đây)

  4. Hạn nộp hồ sơ: Trước 11h00 ngày 25/09/2015.

  5. Địa điểm: Phòng 103 – C1 (Bàn 3)