THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOYOTA NĂM HỌC 2015-2016

1. Đối tượng: Sinh viên K56 thuộc các ngành Cơ khí, CKĐL, Môi trường.

2. Điều kiện:

+ Kết quả học tập kỳ 20141 và 20142 từ 3.2 trở lên

+ Ưu tiên sinh viên đạt kết quả nghiên cứu khoa học, có hoàn cảnh khó khăn, hoặc là con em đồng bào dân tộc thiểu số.

3. Số lượng: 9 suất, trị giá 6.000.000 VNĐ/suất.

4. Hồ sơ gồm:

+ Đơn đăng ký học bổng theo mẫu (đính kèm)

+ Chứng nhận thành tích NCKH (nếu có)

+ Giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn (nếu có).

5. Hạn nộp hồ sơ: trước 16h00 ngày 17/09/2015

6. Địa điểm: Phòng 103 – C1 (Bàn 3).