CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG IHI NĂM HỌC 2015 - 2016

1. Đối tượng: Sinh viên K56, K57 thuộc Viện Điện, Cơ khí và Cơ khí động lực

2. Điều kiện:

+ Điểm GPA kỳ 20142 từ 3.2 trở lên

+ Chưa nhận và chưa đăng ký học bổng nào khác trong năm học 2015-2016 (bao gồm cả HB Kova, Học bổng LGE, Học bổng Vallet…)

3. Số lượng: 10 suất, trị giá 600 USD/suất.

4. Hồ sơ: Bảng điểm có tính GPA kỳ 20142 có xác nhận của Lãnh đạo Viện hoặc phòng Đào tạo Đại học.

5. Hạn cuối cùng nhận hồ sơ: 17/08/2015

6. Địa điểm: Phòng 103 – C1 (Bàn 3)