CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG LAWRENCE S.TING NĂM HỌC 2015 - 2016

1. Đối tượng:SV có thành tích học tập xuất sắc và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập từ khá trở lên.

2. Điều kiện:

+ CPA từ 3.2 trở lên đối với đối tượng SV xuất sắc

+ CPA từ 2.5 trở lên đối với SV có hoàn cảnh khó khăn.

+ Chưa nhận Học bổng tài trợ nào khác trong năm học 2015 - 2016

3. Số lượng học bổng: 9 suất, trị giá 10.000.000 VNĐ/suất, chia làm hai học kỳ.

4. Hồ sơ gồm: 

+ 02 Đơn xin cấp Học bổng theo mẫu (01 bản tiếng Anh, 01 bản tiếng Việt).

+ Bảng điểm có tính trung bình tích lũy CPA có xác nhận của Phòng Đào tạo Đại học.

+ 01 Bản tự thuật về bản thân bằng tiếng Anh (SV tự đánh máy)

+ 02 Thư giới thiệu của 02 thầy cô trực tiếp giảng dậy có xác nhận và chữ ký của Lãnh đạo Viện (SV tự đánh máy).

+ 01 Bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội có xác nhận của đơn vị tổ chức (SV tự đánh máy).

+ 01 Bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ HTCĐ Lawrence S.Ting (tham khảo tại website www.lawrencestingfund.org).

+ Đơn trình bày hoàn cảnh gia đình có xác nhận của địa phương (đối với sinh viên khó khăn).

5. Hạn cuối cùng nộp hồ sơ: 27/08/2015

6. Địa điểm:Phòng 103 - C1 (Bàn 3)