Lịch phát bằng tốt nghiệp hệ Đại học tốt nghiệp kỳ 20232-A

Lịch phát bằng tốt nghiệp hệ Đại học tốt nghiệp kỳ 20232-A

( Về việc phát bằng tốt nghiệp Đại học cho sinh viên đăng ký xét công nhận tốt nghiệp kỳ 20232-A  tháng 6/2024)
 
Ban Đào tạo Đại học Bách Khoa Hà Nội đã xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng 06/2024
Xin chúc mừng các tân kỹ sư, cử nhân có tên trong danh sách dưới đây đã được cấp bằng của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng xem tại:


Sinh viên đến nhận bằng tại Ban Đào tạo ( nhà C1 phòng 202A ) vào ngày thứ 3 và thứ 5 hàng tuần bắt đầu từ ngày 02/07/2024.
Thực hiện thủ tục thanh toán ra trường theo hướng dẫn bên dưới trước khi đến lấy bằng.
 
BAN ĐÀO TẠO
 
Ghi chú:

  • Khi đến nhận bằng sinh viên phải mang chứng minh nhân dân/Căn cước công dân
  • Sinh viên  phải làm thủ tục thanh toán ra trường tại Ban CTSV C1-102 (nếu có công nợ) và đến Ban Đào tạo để nhận bằng.
  • Để tra cứu công nợ Sinh viên vào địa chỉ sau để tra cứu trước khi đến nhận bằng:
Công nợ - HUST
(Nếu tra cứu không nợ gì thì các em lên trực tiếp Ban Đào tạo: C1-202A bàn số 7 để nhận bằng)
  • Sau khi nhận Bằng, bảng điểm  tại Ban Đào tạo, sinh viên đến các Trường (Khoa) / Ban CTSV nhận hồ sơ gốc.