Thông báo về việc đăng ký, xét, cấp Học bổng Gắn kết quê hương học kỳ II năm học 2023-2024 (HK2023.2)

1. Đối tượng
Sinh viên hoặc nhóm sinh viên cùng thực hiện đề tài đồ án/khóa luận tốt nghiệp (sau đây gọi chung là ĐATN) đạt đồng thời các điều kiện sau được đăng ký xét học bổng:
a) Toàn bộ các thành viên trong nhóm thực hiện đề tài ĐATN có điểm học tập trung bình tích lũy tính đến hết học kỳ 2023.1 đạt từ loại khá trở lên (CPA ≥ 2.5);
b) Có đề tài ĐATN ứng dụng tại cơ quan/doanh nghiệp và góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh, sản xuất hoặc chất lượng các dịch vụ an sinh xã hội tại quê hương của một trong số sinh viên cùng thực hiện đề tài ĐATN.
Lưu ý: Quê hương được hiểu là tỉnh/thành phố nơi sinh viên tốt nghiệp trung học phổ thông.
2. Mức học bổng: Học bổng trị giá 5 triệu đồng/ĐATN
3. Không xét học bổng với các trường hợp sau:
a) Sinh viên đang chịu hình thức kỷ luật từ mức khiển trách trở lên tại thời điểm xét học bổng;
b) Sinh viên theo học chương trình đào tạo do trường đối tác nước ngoài cấp một văn bằng tốt nghiệp duy nhất.
4. Hồ sơ đăng ký học bổng gồm:
a) Đơn đăng ký xét cấp học bổng theo mẫu 
TẠI ĐÂY
b) Bản xác nhận của cơ quan/doanh nghiệp về kết quả ứng dụng đề tài ĐATN của sinh viên mà cơ quan/doanh nghiệp thu được theo mẫu TẠI ĐÂY .
c) Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của người học.
5. Quy trình đăng ký và kế hoạch xét, cấp học bổng:
Sinh viên đăng ký xét học bổng TẠI ĐÂY và hoàn thành việc nộp hồ sơ bản giấy tại bàn số 2 phòng 103 nhà C1 đến hết Thứ Ba ngày 23/6/2024.
Kết quả xét duyệt học bổng được công bố trong vòng 20 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời gian chấm ĐATN học kỳ 2023.2 của toàn Đại học.
Chi tiết quy định về Học bổng Gắn kết quê hương sinh viên xem tại đây:
https://ctsv.hust.edu.vn/#/so-tay-sv/61/hoc-bong
Mọi thắc mắc về Học bổng Gắn kết quê hương xin liên hệ với Ban Công tác sinh viên (Phòng 103 nhà C1, email: ctsv@hust.edu.vn)