Chương trình SHCD chuyên đề " Giới trẻ với công nghệ"

Thực hiện kế hoạch số 1998/KH-ĐHBK-CTSV do Ban Giám đốc giao, để truyền tải các nội dung hữu ích với cách thức thu hút đông đảo bạn sinh viên tham gia hoạt động, Ban Công tác Sinh viên đã trao đổi với Công ty Dell Việt Nam tổ chức chương trình sinh hoạt công dân chuyên đề “Giới trẻ với công nghệ”.

   Chương trình bao gồm các hoạt động bổ ích, hấp dẫn như: giới thiệu, trao đổi các kiến thức và các điều cần lưu ý liên quan đến việc ứng dụng công nghệ số phục vụ các hoạt động học tập; trải nghiệm trực tiếp các công nghệ mới phục vụ học tập tại không gian trưng bày thiết bị công nghệ; trao quà hỗ trợ cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tích cực tham gia các hoạt động.

Kế hoạch tổ chức hoạt động “Giới trẻ với công nghệ” như sau:

  • Thời gian: Thứ Năm, ngày 21/3/2024.
  • Địa điểm: Hội trường C2 và Sân sau C2
  • Chương trình dự kiến:
    • Trao đổi về ứng dụng công nghệ cho học tập,
    • Trao quà hỗ trợ sinh viên gặp khó khăn, tích cực tham gia hoạt động,
    • Trải nghiệm các công nghệ phục vụ học tập (tại không gian sân sau C2).