Quy định về đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp

Hướng dẫn thủ tục đề nghị cấp bản sao bằng tốt nghiệp Đại học

Xin cấp bản sao bằng cần phải có :

- Phải có giấy tường trình việc mất bằng Đại học (có xác nhận của công an).
- Xuất trình Chứng minh nhân dân

Chú ý: trong giấy tường trình phải ghi rõ đầy đủ thông tin trong văn bằng bị thất lạc.

Thời gian nhận lại bản sao: Sau khi nộp giấy tờ 3 ngày, tại: nhà C1 phòng 202A – Bàn số 7

                                                                                      PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn