Quy định về việc xin nhận bằng tốt nghiệp

Hướng dẫn thủ tục xin nhận Bằng tốt nghiệp Đại học

Đối với sinh viên khóa cũ khi về trường nhận bằng tốt nghiệp Đại học cần phải có các giấy tờ sau:

- Xuất trình Chứng minh nhân dân/ Thẻ Căn cước công dân

- Đối với sinh viên từ khóa 45 đến khóa 50 phải trình chứng chỉ giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng.

Lịch phát bằng: Thứ 3, thứ 5 hàng tuần tại nhà C1 phòng 202A – Bàn số 7
                                                                                                   
                                                                                               PHÒNG ĐÀO TẠO