THÔNG BÁO VỀ HỌC PHÍ KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 (2022.2)– ĐỢT 2

THÔNG BÁO VỀ HỌC PHÍ KỲ II NĂM HỌC 2022-2023 – ĐỢT 2
  1. Hướng dẫn tra cứu học phí:
Các em sinh viên tra cứu học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 từ ngày 19/06/2023 bằng cách đăng nhập tài khoản trên Cổng thông tin sinh viên (ctt.hust.edu.vn), vào mục “Dịch vụ” và sau đó vào xem tại phần “Học phí – Công nợ”.
Học phí của mỗi học kỳ được tính toán theo 02 đợt: Đợt 1 tính toán sơ bộ học phí cần đóng, sau đó Đợt 2 sẽ tính lại chính xác học phí của học kỳ; do vậy trong lần này các em cần chú ý kiểm tra kỹ số tiền học phí.
  1. Thời gian và cách đóng học phí:
-  Sẽ bắt đầu đóng học phí từ ngày 19/06/2023 đến hết ngày 30/06/2023 (theo khung kế hoạch thời gian đã công bố tại đây).
-  Các sinh viên thuộc diện chế độ chính sách (của các khóa) sẽ đóng học phí vào Đợt 2 này.
-  Các em thực hiện đóng học phí bằng một trong các phương thức thanh toán theo hướng dẫn đi kèm phần số liệu học phí trong tài khoản sinh viên.
  1. Tiếp nhận và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc:
- Sinh viên chú ý xem các học phần đang được tính là trong hay ngoài chương trình đào tạo (CTĐT) đã đúng hay chưa để kịp thời thắc mắc. Mức học phí với học phần trong/ngoài CTĐT là như nhau; tuy nhiên khi tính toán cấp học bổng sẽ chỉ tính theo học phí của các học phần trong CTĐT.
- Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về cách đóng học phí: chuyên viên Nguyễn Thị Thùy Dương (Phòng Đào tạo). Địa chỉ email: duong.nguyenthithuy@hust.edu.vn
- Hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về số tiền học phí, định mức, số tín chỉ, dư nợ các kỳ trước…: chuyên viên Trần Lê Hùng (Phòng Đào tạo). Địa chỉ email: hung.tranle@hust.edu.vn
- Các thắc mắc về bảo hiểm y tế, số tiền bảo hiểm y tế, chế độ chính sách: sẽ gửi tới Phòng Công tác sinh viên qua địa chỉ email: chi.nghiemthikim@hust.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp tại phòng C1-104 hoặc qua số điện thoại: 0243.869.3108. Chi tiết thông tin mua BHYT xem tại đây: CTT ĐHBKHN (hust.edu.vn)
Các em sử dụng email trường cấp khi liên hệ để xác thực được người gửi. Tiêu đề email ghi như sau: “Học phí 2022.2 Đợt 2 – Mã số SV”. Thời gian tiếp nhận thắc mắc bắt đầu từ ngày 19/06/2023.
  1. Các chú ý:
Với các em sinh viên thuộc diện chính sách: số tiền Nhà trường cấp bù đã được trừ trực tiếp vào học phí Đợt 2, số tiền Nhà nước cấp bù sẽ được chi trả sau vào tài khoản ngân hàng theo thông báo của Phòng Công tác sinh viên.
  1. Một số đường link cần thiết:
+ Sổ tay sinh viên: xem tại đây.
+ Các quy định, quy chế, hướng dẫn, biểu mẫu của Phòng Đào tạo: xem tại đây.     

             PHÒNG ĐÀO TẠO