Thông báo nghỉ học tại các điểm học do cắt điện ngày 14/6/2023

Các em sinh viên thân mến,  

 

Nhà trường vừa nhận được thông báo của Điện lực Hai Bà Trưng về việc cắt điện ở ĐH BKHN từ 8h30-16h30 ngày mai, thứ 4, ngày 14/6 tại các địa điểm sau:   

  1. Trạm biến áp BK3B: Cấp điện cho Nhà C9, Nhà D2B, D2C, D2D, C2-C9;  
  2. Trạm biến áp BK2: Cấp điện cho Nhà C3, nhà C4, nhà C5, C3-C4; C4-C5; C5-C10, đài phun nước C1, nhà C4B, C10B; C1B  
  3. Trạm biến áp nhà D8: Cấp điện cho các khu vực Tòa nhà D8;   

Nếu không có điện, nhà trường không thể bật điều hòa, đèn, máy chiếu cho giảng đường cũng như không thể bật máy và làm thí nghiêm. Vì thế, nhà trường quyết định: các lớp tại các địa điểm mất điện sẽ được nghỉ học trong ngày mai, thứ 4 ngày 14/6. Phòng Đào tạo sẽ thông báo về việc dạy bù với các em sau.  

  

Thân mến,  

Phòng Đào tạo. 

Đại học Bách khoa Hà Nội