THÔNG BÁO MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 2022.2A

Phòng Đào tạo thông báo mở đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2022.2A như sau:
  1. Sinh viên có mong muốn tốt nghiệp cần đăng ký xét tốt nghiệp từ tài khoản học tập của cá nhân.
Thời gian mở đăng ký trên hệ thống: từ ngày 13/6/2023 đến hết ngày 25/6/2023.
  1. Kết quả xét tốt nghiệp sẽ được cập nhật vào tài khoản học tập của sinh viên theo từng đợt xử lý, do vậy các em cần thường xuyên theo dõi kết quả xét tốt nghiệp trong tài khoản học tập để kịp thời gửi thắc mắc nếu cần.
Khi đã có kết quả xét tốt nghiệp trong tài khoản, nếu có thắc mắc các em thực hiện theo hướng dẫn và mẫu đơn trong mục Sổ tay trên Cổng thông tin sinh viên (dòng số 14 trong bảng): https://bit.ly/3mUkLPk
Lưu ý: việc xử lý thắc mắc và cập nhật kết quả cũng thực hiện theo đợt.
  1. Để đảm bảo quá trình xét tốt nghiệp được thuận lợi, các em cần lưu ý các mục sau:
+ Chỉ đăng ký xét tốt nghiệp khi đã có đủ điểm trong bảng kết quả học tập cá nhân.
+ Thực hiện thủ tục công nhận tương đương/thay thế cho các học phần nếu cần thiết
Hướng dẫn và mẫu đơn có tại (dòng số 7 trong bảng): https://bit.ly/3mUkLPk
+ Đảm bảo đã đạt đủ các học phần thuộc khối kiến thức Giáo dục quốc phòng – an ninh và Giáo dục thể chất.
  1. Để chuẩn bị cho việc in bằng tốt nghiệp và phụ lục văn bằng, các em cần kiểm tra lại thông tin về ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi sinh. Nếu có bất cứ sai sót nào thì cần liên hệ ngay với cô Nguyễn Thanh Sơn (email: son.nguyen@hust.edu.vn) để được hướng dẫn.
  2. Để chuẩn bị cho việc tốt nghiệp ra trường, các em xem hướng dẫn thủ tục Thanh toán ra trường tại đây: https://bit.ly/3EXFrMK
  3. Các em cần thường xuyên theo dõi kết quả xét tốt nghiệp trong tài khoản học tập cá nhân, xem các thông báo liên quan trên Cổng thông tin sinh viên (ctt.hust.edu.vn) và chú ý theo dõi email.
       PHÒNG ĐÀO TẠO