Thông báo về việc triển khai Cuộc thi Vô địch tin học văn phòng thế giới - Viettel năm 2023 của Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Tài năng trẻ

Chi tiết: Xem tại đây