Thông báo về việc tổ chức thi bù các học phần GDQP do hoãn thi tại kỳ 2021.1 - 2021.2 - 2021.3

Thông báo
Nhà trường tổ chức thi bù các học phần Giáo dục quốc phòng cho các sinh viên chưa hoàn thành các học phần này trong kỳ 2021.1, 2021.2 và 2021.3 và đã được điểm I. 
  • Thời gian thi bù dự kiến: thứ 6 và 7 ngày 24-25/2/2023
  • Địa điểm: thông báo sau
  • Thời gian đăng ký: hết 11h thứ 5 ngày 16/2/2023. 
Các em đăng ký thi bù các học phần theo link: 
 
LINK FORM ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Phòng Đào tạo sẽ công bố danh sách và địa điểm thi sau khi có danh sách sinh viên đăng ký thi bù trên trang ctt.hust.edu.vn 

Phòng Đào tạo.