Quy định bổ sung danh mục quy đổi tương đương các chứng chỉ tiếng Anh

Thông tin quyết định bổ sung danh mục quy đổi tương đương các chứng chỉ tiếng anh

Quyết định chi tiết xem tại đây

Tạm thời trường không tiếp nhận Chứng chỉ APTIS có ngày thi sau 15/1/2023.