Chương trình học bổng của Tập đoàn IHI năm học 2021-2022

Căn cứ Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn IHI và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc triển khai chương trình học bổng IHI năm học 2021-2022; căn cứ tiêu chí xét chọn của học bổng, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng IHI với các nội dung sau:

 1. Đối tượng xét chọn:
 • Sinh viên hệ kỹ sư K63 ngành Cơ khí, Cơ khí động lực và Điện.
 • Kết quả học tập CPA từ 3.0 trở lên.
 • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn năm 2022).
 1. Số lượng học bổng: 10 suất, trị giá 600 USD/suất.
 2. Sinh viên đăng ký học bổng theo các bước sau:
 • Bước 1: Sinh viên đăng ký online tại đây trước ngày 24/6/2022.
 • Bước 2: Sau khi Nhà trường thông báo kết quả sơ loại, những sinh viên đủ điều kiện sẽ nộp hồ sơ bản cứng.
 1. Hồ sơ bản cứng gồm:
 • Đơn xin cấp học bổng.
 • Bảng điểm kết quả học tập có xác nhận của Phòng ĐT hoặc Viện chuyên ngành.
 • Bản sao sổ hộ nghèo, cận nghèo, giấy xác nhận hộ có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 có xác nhận của địa phương).