Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Mai Văn Chung

Ngày đăng: 20/12/2021
8 giờ 30 ngày 6 tháng 1 năm 2022 tại phòng C1-318, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh  Mai Văn Chung,  đề tài: Nghiên cứu điều khiển hệ truyền động biến tần đa mức có tính đến sự cố van bán dẫn . Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa . Mã số: 9520216

Nội dung chi tiết luận án