Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Trần Thị Ngọc Hoa

Ngày đăng: 16/12/2021
14 giờ 00 ngày 31 tháng 12 năm 2021 tại phòng C1-318, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh  Trần Thị Ngọc Hoa,  đề tài: Nghiên cứu chế tạo và tính nhạy khí của cấu trúc dị thể giữa dây nano SnO2 và một số oxit kim loại bán dẫn . Ngành: Khoa học vật liệu . Mã số: 9440122
Nội dung chi tiết luận án