Thông báo hậu kiểm (nộp và xác thực) chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế cho SV K66

Căn cứ vào Quy định chuẩn ngoại ngữ của trường ĐH Bách khoa Hà Nội, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên đã có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn hiệu lực để được miễn các học phần theo quy định, Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật (CLA) sẽ tiếp nhận việc khai báo chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế đối với Sinh viên K66 theo thời gian như sau:

Thời gian

  • Từ ngày 4/10/2021 đến 11h, ngày 6/10/2021

Thủ tục

1/ Đối tượng A: SV đã nộp chứng chỉ quốc tế và đã nộp phí hậu kiểm (50.000) cho phòng Tuyển sinh trước đó (khi nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh) chỉ cần khai báo xác nhận vào form  https://forms.office.com/r/RXDjnNzqbA (không cần nộp thêm phí)

2/ Đối tượng B: Các SV còn lại thực hiện theo hướng dẫn tại đây: https://cla.hust.edu.vn/thu-tuc-hau-kiem-cac-chung-chi-quoc-te/

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, các tổ chức khảo thí quốc tế tại Việt Nam để xác minh chứng chỉ, kết quả đã khai báo của SV.

Dựa trên kết quả xác minh, Trung tâm sẽ tổng hợp và chuyển kết quả xử lý tới phòng Đào tạo để làm cơ sở xử lý các bước tiếp theo.

Hết thời hạn tiếp nhận, Sinh viên sẽ thực hiện theo quy trình và thời hạn giải quyết được công bố theo hướng dẫn.

Văn bản liên quan

Thông tin liên hệ