Thông báo về việc thi GDTC kỳ 2020.2 và học GDTC kỳ 2021.1

Do tình hình dịch bệnh COVID kéo dài, sinh viên vẫn chưa thể đi học và thi tập trung như bình thường mà vẫn phải thực hiện online. .  Để đảm bảo chất lượng học tập, nhà trường có chủ trương thực hiện các học phần GDTC offline, hạn chế thực hiện online. Tuy nhiên, trong thời gian qua, nhà trường có nhận được rất nhiều email từ sinh viên, đặc biệt là các sinh viên năm cuối cần học tập và thi để tốt nghiệp. Các sinh viên đề nghị tổ chức: 
  1. Thi kết thúc các học phần GDTC theo hình thức online kỳ 2020.2
  2. Tổ chức học các học phần GDTC theo hình thức online kỳ 2021.1    
Vì thế, để đáp ứng nhu cầu sinh viên, nhà trường thực hiện: 
  1. Tổ chức học tập nốt và thi các học phần GDTC kỳ 2020.2 theo hình thức online cho các sinh viên K63 trở về trước để tạo điều kiện cho các em ra trường. Nhà trường đã tổ chức cho các em đăng ký THI GDTC trên trang qldt. Các em sinh viên K64, 65 sẽ KHÔNG THI đợt này. Các em sinh viên K63 về trước sẽ học ôn tập và thi luôn trong tuần này và tuần sau. Các thầy cô khoa GDTC sẽ gửi email cho các em năm cuối về lớp học ôn tập và lịch thi. 
  2. Mở các học phần GDTC kỳ 2021.1 cho các sinh viên K63 về trước để các em có thể thực tập và tốt nghiệp đúng hạn. Hiện các học phần đã được mở và đăng ký trên hệ thống sis. Mỗi học phần này được coi tương đương với 01 học phần GDTC khác, kể cả môn Bơi lội khi các em đăng ký xét tốt nghiệp. Các học phần này có thể được sử dụng xét Tốt nghiệp trong năm học này và các năm học sau. Chú ý: các em cần chọn đăng ký môn GDTC chưa học, không được đăng ký môn trùng lặp, ví dụ đã học môn Lý luận GDTC rồi thì không được học lại môn đó nữa để xét tương đương với môn GDTC khác. 
Với các em sinh viên chương trình ELitech, SIE: hiện nay đang là thời gian đăng ký điều chỉnh của sinh viên các chương trình chuẩn (đến 14h ngày 21/9). Các em sẽ đăng ký tiếp từ 16h ngày 21/9 đến 8/10 nên sẽ không lo việc không đăng ký được lớp. Phòng ĐT sẽ mở thêm lớp GDTC cho các em, nếu cần thiết.