Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh NGUYỄN THỊ GIANG

Ngày đăng: 31/05/2021
8 giờ 30 ngày 25 tháng 6 năm 2021 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  NGUYỄN THỊ GIANG,  đề tài: Dạy học môn Công nghệ Trung học phổ thông trong môi trường học bằng làm theo quan điểm sư phạm tương tác. Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học. Mã số: 9140110
 
Nội dung chi tiết luận án