Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh ĐẶNG VĂN HIẾU

Ngày đăng: 25/05/2021
14 giờ 00 ngày 15 tháng 6 năm 2021 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  ĐẶNG VĂN HIẾU,  đề tài: Nghiên cứu thiết kế và mô phỏng hoạt động của bộ vi chấp hành mũi dò quét định hướng ứng dụng khắc các cấu trúc nano. Ngành: Khoa học vật liệu. Mã số: 9440122
 
Nội dung chi tiết luận án