Ngày đăng: 24/05/2021
Tên luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ và hình học đến độ chính xác của chi tiết khi dập khối trong khuôn kín
Ngành: kỹ thuật vật liệu Mã số: 9520309
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Quang Thắng
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. PGS.TS. Phạm Văn Nghệ
                                              2. TS. Lê Trung Kiên
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 
1.             Xây dựng được miền giá trị H/D, thông số hình học chày, hệ số ma sát dựa trên mô phỏng số để đảm bảo mức độ điền đầy lòng khuôn và lực tạo hình
2.             Xây dựng mô hình toán học biểu diễn ảnh hưởng đồng thời của các thông số công nghệ và hình học đến mức độ điền đầy và lực tạo hình.
3.             Đánh giá độ chính xác khi dập chi tiết đầu khớp nối thông qua thực nghiệm và so sánh với mô phỏng. Kết quả chi tiết đạt độ chính xác yêu cầu, khẳng định tính công nghệ là phù hợp.

Nguyễn Quang Thắng.rar

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn