Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20202-A

THÔNG BÁO KIỂM TRA THÔNG TIN SINH VIÊN ĐỢT XÉT TỐT NGHIỆP KỲ 20202-A

Các bạn sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp thành công đợt xét tốt nghiệp kỳ 20202-A vào kiểm tra lại thông tin liên quan.
Thông tin nếu có sai yêu cầu các bạn sinh viên sử dụng email trường cấp để gửi thông tin tới cô Thanh Sơn theo email: son.nguyenthanh1@hust.edu.vn
Tiêu đề thư: "Chỉnh sửa thông tin cấp bằng đợt 20202-A", đính kèm bản quét giấy khai sinh nếu sai nơi sinh, ngày sinh.
Để đăng ký bổ sung in sao liên hệ trực tiếp bàn số 7 phòng C1-202A (gặp cô Sơn).
Hạn nhận thắc mắc đến hết ngày 07/06/2021

PHÒNG ĐÀO TẠO