THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2020-2A

Hiện tại Phòng Đào tạo đã có kết quả xét tốt nghiệp đối với các sinh viên đăng ký đợt 2020-2A. Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp lưu ý thực hiện các việc sau (các liên hệ sẽ sử dụng email do trường cấp):

A. Dành cho các sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp trên hệ thống theo hạn 14/05/2021

1.      Hướng dẫn xem kết quả xét tốt nghiệp:

a) Truy nhập tài khoản học tập của sinh viên à mục “Đồ án – Tốt nghiệp”  à “Đăng ký xét tốt nghiệp” để xem kết quả xét tốt nghiệp từ ngày 21/05/2021.

b) Về Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: sẽ xem tại phần C của thông báo này.

2.      Sinh viên có thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp sẽ thực hiện như sau:

a) Sử dụng email gửi thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp tới đồng thời cả 02 địa chỉ sau (gửi trong một email, không gửi riêng cho từng địa chỉ):

huong.nguyenthi1@hust.edu.vn; tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

Phần tiêu đề (subject) của email cần ghi theo mẫu sau:

MSSV-Thắc mắc TN- Kỳ…. Ví dụ: 20141234 – Thắc mắc TN – 20202A

b) Thời gian tiếp nhận thắc mắc từ 21÷28/5/2021

c) Kết quả giải quyết sẽ được cập nhật lên hệ thống trong vòng 1 tuần kể từ khi nhận được thắc mắc.

B. Dành cho các sinh viên chưa đăng ký tốt nghiệp trên hệ thống

a) Với các sinh viên chưa đăng ký tốt nghiệp được trên hệ thống và hiện có mong muốn đăng ký tốt nghiệp sẽ thực hiện như sau:

Sử dụng email để gửi đơn đăng ký xét tốt nghiệp tới đồng thời cả 02 địa chỉ sau:

huong.nguyenthi1@hust.edu.vn; tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

Phần tiêu đề (subject) của email cần ghi theo mẫu sau:

MSSV-Đăng ký TN- Kỳ…. Ví dụ: 20141234 – Đăng ký TN – 20202A

b) Mẫu đơn xem tại đây: CTT ĐHBKHN (hust.edu.vn)

sau đó bấm vào “Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp ra trường” để tải về.

c) Thời gian tiếp nhận đăng ký xét tốt nghiệp từ 21÷28/5/2021

C. Các lưu ý khác & Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

a) Sinh viên cần kiểm tra các thông tin về ngày tháng năm sinh, nơi sinh (hiển thị trong phần thông tin cá nhân trong tài khoản học tập) để chuẩn bị cho công tác in văn bằng tốt nghiệp.

b) Nếu thông tin cá nhân có sai sót cần chụp ảnh Giấy khai sinh hoặc Bản sao giấy khai sinh và gửi kèm email tới cô Nguyễn Thanh Sơn theo:

o   Địa chỉ email: son.nguyenthanh1@hust.edu.vn

o   Tiêu đề email: MSSV – Giấy khai sinh – 20202A

o   Phần nội dung email trình bày các vấn đề cần điều chỉnh.

c) Từ ngày 24/05/2021: các sinh viên đã có kết quả xét tốt nghiệp đạt và không có thắc mắc bắt đầu có thể đăng ký “Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời” từ tài khoản học tập. Sinh viên đã đăng ký sẽ nhận giấy chứng nhận này tại Viện chuyên ngành.

PHÒNG ĐÀO TẠO


THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn