Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh KIỀU THÀNH CHUNG

Ngày đăng: 13/05/2021
14 giờ 15 ngày 28 tháng 5 năm 2021 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  KIỀU THÀNH CHUNG,  đề tài: Nghiên cứu một số giải pháp định tuyến trong tô-pô mạng liên kết hiệu năng cao và công cụ đánh giá. Ngành: Kỹ thuật phần mềm. Mã số: 9480103
 
Nội dung chi tiết luận án

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn