Kết quả xét tốt nghiệp đợt 20201-B

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 2020-1B

Hiện tại Phòng Đào tạo đã có kết quả xét tốt nghiệp đối với các sinh viên đăng ký đợt 2020-1B. Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp lưu ý thực hiện các việc sau:

A. Dành cho các sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp trên hệ thống theo hạn 19/3/2021

1.      Hướng dẫn xem kết quả xét tốt nghiệp

a) Truy nhập tài khoản học tập của sinh viên à mục “Đồ án – Tốt nghiệp”  à “Đăng ký xét tốt nghiệp” để xem kết quả xét tốt nghiệp từ ngày 26/03/2021.

b) Về Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời: sẽ xem tại phần C của thông báo này.

2.      Sinh viên có thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp hoặc chưa đăng ký tốt nghiệp trên hệ thống cần thực hiện như sau:

a) Gửi thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp hoặc gửi đăng ký tốt nghiệp qua email tới đồng thời cả 02 địa chỉ sau:

huong.nguyenthi1@hust.edu.vn; tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

Phần Subject của email cần ghi đúng cú pháp:

MSSV-Thắc mắc TN- Kỳ…. Ví dụ: 20141234 – Thắc mắc TN – 20201B

Sinh viên bắt buộc phải sử dụng email được Nhà trường cấp để gửi các thắc mắc. Lưu ý không xóa email đã gửi để làm minh chứng sau này (nếu cần).

b) Mẫu đơn xem tại: CTT ĐHBKHN (hust.edu.vn)

sau đó bấm vào “Mẫu đơn xin xét tốt nghiệp ra trường” để tải về. Sinh viên cần chuyển đơn sang định dạng PDF khi gửi kèm email.

3.      Thời hạn nhận thắc mắc và giải quyết thắc mắc

+ Thời gian tiếp nhận thắc mắc là trong vòng 1 tuần kể từ ngày 26/03/2021.

+ Thời gian trả kết quả thắc mắc: muộn nhất là 1 tuần kể từ khi nhận được thắc mắc.

B.   Các lưu ý khác & Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

a) Sinh viên cần kiểm tra các thông tin về ngày tháng năm sinh, nơi sinh (hiển thị trong phần thông tin cá nhân của tài khoản học tập) để chuẩn bị làm bằng tốt nghiệp.

b) Nếu thông tin cá nhân có sai sót cần chụp ảnh Giấy khai sinh hoặc Bản sao giấy khai sinh và gửi kèm email tới cô Nguyễn Thanh Sơn theo:

o  Địa chỉ email: son.nguyenthanh1@hust.edu.vn

o  Tiêu đề email: MSSV – Giấy khai sinh – 20201B

o  Phần nội dung email trình bày các vấn đề cần điều chỉnh.

c) Từ ngày 26/03/2021: các sinh viên {có kết quả xét tốt nghiệp đã đạt và không có thắc mắc} có thể đăng ký từ tài khoản học tập để nhận “Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời”. Sinh viên đã đăng ký sẽ nhận giấy này tại Viện chuyên ngành.

PHÒNG ĐÀO TẠO


THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn