Kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20202

THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

KỲ 20202

 

Phòng Đào tạo đã kết thúc quá trình xét nhận Đồ án tốt nghiệp/Đồ án nghiên cứu/Khóa luận tốt nghiệp (gọi tắt là ĐATN) kỳ 20202. Các em sinh viên cần tự kiểm tra kết quả xét nhận ĐATN này và thực hiện gửi thắc mắc (nếu có) theo các hướng dẫn sau:

1.      {C}Hướng dẫn xem kết quả xét nhận ĐATN

Sinh viên truy nhập tài khoản học tập của cá nhân à vào mục Đào tạo” à “Đồ án Tốt nghiệp” à “Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp” để xem kết quả xét nhận ĐATN từ 8:00 ngày 09/03/2021.

2.      {C}Hướng dẫn gửi thắc mắc về kết quả xét nhận ĐATN

+ Trong trường hợp sinh viên có thắc mắc về kết quả xét nhận ĐATN cần gửi email tới cả 2 địa chỉ sau:

huong.nguyenthi1@hust.edu.vn

tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

+ Cách thức viết tiêu đề email như sau: MSSV – Thắc mắc ĐATN 20202

(ví dụ minh họa cách viết tiêu đề email: 20151234 – Thắc mắc ĐATN 20202)

+ Lưu ý: các em sinh viên cần sử dụng email được nhà trường cấp để gửi các thắc mắc. Email gửi không đảm bảo các yêu cầu trên sẽ không đủ điều kiện được xử lý hoặc có thể bị loại vào mục thư rác.

3.      {C}Thời gian tiếp nhận thắc mắc

+ Từ 08:00 ngày 09/03/2021 đến 17:00 ngày 14/03/2021

+ Với các sinh viên đăng ký sai mã học phần ĐATN: cần gửi email như hướng dẫn tại mục 2 để đăng ký lại mã lớp ĐATN trong thời gian tiếp nhận thắc mắc như trên.

4.      {C}Thời hạn trả kết quả của các thắc mắc

+ Những sinh viên có gửi thắc mắc sẽ xem lại kết quả xét nhận ĐATN muộn nhất từ 8:00 ngày 20/03/2021.

+ Những sinh viên không đủ điều kiện nhận ĐATN sẽ bị xóa đăng ký mã lớp Đồ án tốt nghiệp/Đồ án nghiên cứu/Khóa luận tốt nghiệp.

PHÒNG ĐÀO TẠO


THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn