Tạm dừng bảo trì hệ thống ctt-sis.hust.edu.vn

PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM DỪNG HỆ THỐNG CTT-SIS.HUST.EDU.VN ĐỂ BẢO TRÌ
  • Thời gian tạm dừng: từ 08h00 đến 14h00 ngày 08/05/2021
Trong thời gian trên hệ thống sẽ không truy cập được. 
Trân trọng cảm ơn!

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn