Kế hoạch mở đăng ký xét tốt nghiệp kỳ 20202-A

THÔNG BÁO

MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 2020.2A

 

Phòng Đào tạo thông báo mở đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2020.2A như sau:

1.     Thời gian mở đăng ký: từ ngày 29/04/2021

2.     Thời gian kết thúc đăng ký: 17:00 ngày 14/05/2021
3. Sinh viên đăng nhập vào trang (ctt-sis.hust.edu.vn) --> Đồ án - Tốt nghiệp --> Đăng ký xét tốt nghiệp

Các sinh viên lưu ý và đảm bảo thực hiện đầy đủ theo các mục sau:

v Sinh viên có mong muốn tốt nghiệp cần đăng ký xét tốt nghiệp từ tài khoản học tập của cá nhân.

v Khi kết thúc đăng ký sẽ bắt đầu quá trình xét tốt nghiệp; do vậy sinh viên cần đảm bảo các việc sau trước khi đăng ký trên hệ thống:

o   Thực hiện chuyển điểm tương đương cho các học phần (nếu có).

o   Đăng ký đủ các học phần tự chọn tự do (nếu chưa đăng ký).

o   Điểm TOEIC (hoặc tương đương) phải còn hạn (theo yêu cầu của chương trình đào tạo).

v Sinh viên nếu thiếu một trong các mục sau sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp:

o   Chưa hoàn thành đủ các học phần trong chương trình đào tạo hoặc chưa chuyển điểm tương đương, chưa đăng ký học phần tự chọn tự do.

o   Điểm CPA<2.0

o   Chưa tích lũy đủ các học phần thuộc khối kiến thức Giáo dục quốc phòng – an ninh và Giáo dục thể chất.

o   Chưa đạt chuẩn tiếng Anh (theo yêu cầu của chương trình đào tạo).

v Sinh viên kiểm tra lại thông tin về ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi sinh. Nếu có bất cứ sai sót nào thì cần liên hệ với cô Nguyễn Thanh Sơn (email: son.nguyenthanh1@hust.edu.vn) để được hướng dẫn.

v Sinh viên cần chủ động theo dõi kết quả xét tốt nghiệp trong tài khoản học tập cá nhân và xem các thông báo liên quan trên Cổng thông tin đào tạo.

v Sinh viên kiểm tra để đảm bảo đã hoàn thành nghĩa vụ học phí theo qui định.

PHÒNG ĐÀO TẠO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn