Kế hoạch mở đăng ký tốt nghiệp 20202-A

THÔNG BÁO

MỞ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP ĐỢT 2020.2A

 

Phòng Đào tạo thông báo mở đăng xét tốt nghiệp đợt 2020.2A như sau:

1.     Thời gian mở đăng : từ ngày 29/04/2021

2.     Thời gian kết thúc đăng : 17:00 ngày 14/05/2021

3.     Sinh viên đăng nhập và cổng thông tin (ctt-sis.hust.edu.vn) --> Đồ án - Tốt nghiệp --> Đăng ký tốt nghiệp

Các sinh viên lưu ý đảm bảo thực hiện đầy đủ theo các mục sau:

v Sinh viên mong muốn tốt nghiệp cần đăng xét tốt nghiệp từ tài khoản học tập của nhân.

v Khi kết thúc đăng sẽ bắt đầu quá trình xét tốt nghiệp; do vậy sinh viên cần đảm bảo các việc sau trước khi đăng trên hệ thống:

o   Thực hiện chuyển điểm tương đương cho các học phần (nếu ).

o   Đăng đủ các học phần tự chọn tự do (nếu chưa đăng ).

o  Điểm TOEIC (hoặc tương đương) phải còn hạn (theo yêu cầu của chương trình đào tạo).

v Sinh viên nếu thiếu một trong các mục sau sẽ không đủ điều kiện tốt nghiệp:

o   Chưa hoàn thành đủ các học phần trong chương trình đào tạo hoặc chưa chuyển điểm tương đương, chưa đăng học phần tự chọn tự do.

o  Điểm CPA<2.0

o  Chưa tích lũy đủ các học phần thuộc khối kiến thức Giáo dục quốc phòngan ninh Giáo dục thể chất.

o   Chưa đạt chuẩn tiếng Anh (theo yêu cầu của chương trình đào tạo).

v Sinh viên kiểm tra lại thông tin về ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi sinh. Nếu bất cứ sai sót nào thì cần liên hệ với Nguyễn Thanh Sơn (email: son.nguyenthanh1@hust.edu.vn) để được hướng dẫn.

v Sinh viên cần chủ động theo dõi kết quả xét tốt nghiệp trong tài khoản học tập nhân xem các thông báo liên quan trên Cổng thông tin đào tạo.

v Sinh viên kiểm tra để đảm bảo đã hoàn thành nghĩa vụ học phí theo qui định.

PHÒNG ĐÀO TẠO


THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn