Kế hoạch nộp học phí kỳ 20202- đợt 1

THÔNG BÁO

Về học phí kỳ II năm học 2020-2021 (kỳ 2020.2) – Đợt 1

  1. Hướng dẫn tra cứu học phí:

Các em sinh viên tra cứu học phí học kỳ 2020.2 từ ngày 01/04/2021 bằng cách đăng nhập tài khoản Cổng thông tin đào tạo à vào mục “Thông tin công nợ học phí”.

Học phí của mỗi học kỳ được tính toán theo 02 đợt: đợt 1 tính toán sơ bộ học phí cần đóng, sau đó đợt 2 sẽ tính lại chính xác học phí của học kỳ. Do vậy các em cần lưu ý xem lại số học phí khi có thông báo đóng đợt 2.

  1. Thời gian và cách đóng học phí:

- Sẽ bắt đầu đóng học phí từ ngày 05/4/2021 và kết thúc đóng học phí đợt 1 đến hết ngày 09/5/2021.

- Các em thực hiện đóng học phí qua Viettel Pay. Hướng dẫn đăng ký dịch vụ Viettel Pay và cách đóng học phí có thể xem ti đây.

  1. Tiếp nhận và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc:

- Tiếp nhận, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về số tiền học phí, định mức, số tín chỉ, dư nợ các kỳ trước… : chuyên viên Trần Lê Hùng (Phòng Đào tạo). Địa chỉ email: hung.tranle@hust.edu.vn

- Tiếp nhận, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về phương thức thu học phí: chuyên viên Nguyễn Thị Thùy Dương (Phòng Đào tạo). Địa chỉ email: duong.nguyenthithuy@hust.edu.vn

- Các thắc mắc về bảo hiểm y tế, số tiền bảo hiểm y tế: vui lòng gửi tới Phòng Công tác sinh viên qua địa chỉ email: ctsv@hust.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp tại phòng C1-104 hoặc qua số điện thoại: 0243.869.3108

- Ngoài ra các em có thể liên hệ với chuyên viên Trần Thị Thanh (chuyên viên hỗ trợ của Viettel Pay) nếu cần hỗ trợ về đăng ký Viettel Pay, cách đóng tiền qua Viettel Pay. Số điện thoại liên hệ: 0984.802.338. Email: thanhtt21@viettel.com.vn

Các em sử dụng email trường cấp khi liên hệ để xác thực được người gửi. Tiêu đề email ghi như sau: “Học phí 2020.2 Đợt 1 – Mã số SV”. Thời gian tiếp nhận thắc mắc bắt đầu từ ngày 01/4/2021.

  1. Các chú ý:

- Học phí đợt 1 tạm thời chưa tính đối với các sinh viên đang bị cảnh báo mức 3 và các sinh viên bị quá thời gian học tập cho phép.

- Học phí đợt 1 chưa xét đến các học phần được đăng ký làm học phần tự chọn tự do sau ngày 25/03/2021.

- Với các em sinh viên thuộc diện chính sách theo quy định vẫn thực hiện nộp đủ số tiền học phí Đợt 1. Các khoản miễn giảm sẽ được chi trả sau theo đợt (các em liên hệ Phòng Công tác sinh viên nếu có các thắc mắc về miễn giảm).

PHÒNG ĐÀO TẠO

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn