Kế hoạch tổ chức chuyên đề phổ biến pháp luật Chủ đề “Luật An ninh mạng với Sinh viên”

I. Thời gian, địa điểm, đối tượng và lịch trình chương trình
 • Thời gian: Thứ Bảy, ngày 03/04/2021 (Hai buổi),
 • Sinh viên có mặt tại hội trường: Buổi sáng 7h30, buổi chiều 13h30.
 • Địa điểm: Hội trường C2.
Đăng ký tham gia: tại đây
 • Đối tượng:
  • Sinh viên toàn trường, đăng ký tham gia.
  • Sinh viên là chủ sở hữu các tài khoản là admin của các diễn đàn, hoặc nhóm có trên 1000 tài khoản tham gia.
 • Lịch trình và nội dung:
Sáng Chiều Đơn vị Thực hiện Nội dung Thời lượng
0800 ÷ 08h10  
1400 ÷ 14h10
Phòng CTSV Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 10 ph
08h10 ÷ 09h10 1410 ÷ 15h10 Công An TP Hà Nội Phổ biến cho sinh viên về Luật An ninh mạng. 60 ph
09h10 ÷ 10h10  1510 ÷ 16h10 Công An TP Hà Nội Những điều cần lưu ý khi giao tiếp trên không gian mạng đảm bảo việc tuân thủ pháp luật 60 ph
10h10 ÷ 11h00 1610 ÷ 17h00 Phòng CTSV, Công An TP Hà Nội Chia sẻ, giao lưu cùng sinh viên 50 ph
Nghỉ.
 
II. Lưu ý với sinh viên tham gia chương trình:

 • Sinh viên tham gia 01 buổi sinh hoạt chuyên đề phải thực hiện đăng ký tham gia và ghi danh khi tham gia để Ban tổ chức (BTC) ghi nhận;
 • Với sinh viên tham gia, được BTC ghi nhận, sẽ được cấp minh chứng tham gia chương trình. Minh chứng phục vụ việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên.
Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí Phạm Thị Chi – chuyên viên phòng CTSV/email: chi.phamthi@hust.edu.vn, tại phòng 104- C1, ĐT: 0243.8693108.
 
 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn