Chương trình học bổng Lotte học kì II năm học 2020-2021

Căn cứ vào Công văn của Quỹ Học bổng Lotte gửi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc triển khai chương trình học bổng Lotte học kì II năm học 2020-2021, Nhà trường xin thông báo Chương trình học bổng như sau:
  1. Diện được đăng ký xét học bổng:
Sinh viên K61 (hệ kỹ sư) và K62 các chuyên ngành Kỹ thuật điện, Cơ khí, Khoa học máy tính có đủ các điều kiện sau:
- Điểm trung bình Kết quả học tập GPA kỳ 20201 từ 3.2 trở lên (học bổng dành cho sinh viên có kết quả học tốt);
- Điểm trung bình Kết quả học tập GPA kỳ 20201 từ 2.8 trở lên (học bổng dành cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn);
- Điểm rèn luyện học kì 20201 từ 70 trở lên.
Lưu ý: sinh viên thuộc một trong các diện sau sẽ không được xét cấp học bổng: Sinh viên hệ liên thông (cử nhân lên kỹ sư, cao đẳng chuyển hệ); sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác; hoặc đã nhận học bổng tài trợ khác trong năm học 2020-2021.
  1. Số lượng học bổng: Tổng số 10 suất, trị giá 400 USD/suất.
  2. Quy trình đăng ký và hồ sơ xét cấp học bổng:
- Sinh viên đăng ký online TẠI ĐÂY trước ngày 10/03/2021.
- Sinh viên nộp hồ sơ bản cứng sau khi có kết quả xét online.
  1. Hồ sơ bản cứng gồm có:
+ Bảng điểm kết quả học tập kỳ 20201 có tính GPA (xác nhận của Viện hoặc Phòng Đào tạo);
+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Hộ nghèo, Cận nghèo hoặc đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương (đối với sinh viên đăng ký học bổng khó khăn).
  • Địa chỉ nộp hồ sơ bản cứng: Phòng 103 - C1 (bàn 3).

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn