Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu xử lý ảnh spect tim trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh động mạch vành - NCS Nguyễn Thành Trung

Ngày đăng: 19/01/2021
Tên luận án: Nghiên cứu xử lý ảnh spect tim trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh động mạch vành
Ngành: Kỹ thuật điện tử Mã số: 9520203
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Trung
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. TS. Nguyễn Thái Hà
                                              2. GS. TS. Nguyễn Đức Thuận
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Đã nghiên cứu, xây dựng được một bộ cơ sở dữ liệu SPECT tim có 2348 mẫu, gồm ảnh cắt lát và ảnh bản đồ cực cùng các yếu tố nguy cơ được gắn nhãn chính xác. Bộ cơ sở dữ liệu này mang các đặc trưng của người Việt Nam, phục vụ thử nghiệm, kiểm chứng các giải thuật học sâu trong lọc nhiễu suy giảm, hỗ trợ chẩn đoán cho người Việt Nam.
  2. Đã xây dựng được mô hình lọc nhiễu ứng dụng mạng học sâu dự đoán ảnh có hiệu chỉnh suy giảm từ ảnh chưa có hiệu chỉnh suy giảm cho các máy SPECT thông thường. Hình ảnh lọc nhiễu qua mô hình dự đoán được đánh giá, so sánh trực tiếp với hình ảnh lọc nhiễu qua hệ thống máy CT cả về định tính và định lượng. Các phép đo trong so sánh 2 hình ảnh trên cho thấy hình ảnh dự đoán chính xác tới 97,1% so với ảnh hiệu chỉnh bằng CT. Thử nghiệm chẩn đoán với 2 bác sĩ có ít nhất 7 năm kinh nghiệm đọc xạ hình tưới máu cơ tim bằng máy SPECT cho thấy độ chính xác chẩn đoán tăng lên rõ rệt khi kết hợp hình ảnh SPECT tim thông thường chưa qua hiệu chỉnh suy giảm và hình ảnh dự đoán hiệu chỉnh suy giảm bằng mô hình học sâu.
  3. Đã đề xuất được mô hình hỗ trợ chẩn đoán bằng mạng học sâu dựa trên ảnh SPECT tim. Thử nghiệm cho lần lượt ảnh cắt lát SPECT tim và ảnh bản đồ cực  huấn luyện trên cùng một mô hình. Kết quả thử nghiệm chỉ ra huấn luyện trên ảnh lát cắt SPECT tim cho độ chính xác tốt hơn trên ảnh bản đồ cực, chứng minh rằng phép tổng hợp ảnh bản đồ cực từ ảnh cắt lát SPECT tim không bảo tồn hết các đặc trưng tổn thương của ảnh cắt lát SPEC tim. Đồng thời, tác giả cũng đề xuất mô hình hỗ trợ chẩn đoán với độ chính xác lên tới 86,14% ± 2,14%.
 
         Nguyễn Thành Trung.rar

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn