Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu ứng dụng môi trường plasma trong xử lý hạn chế cháy cho vải bông - NCS Nguyễn Thị Hường

Ngày đăng: 18/01/2021
Tên luận án: Nghiên cứu ứng dụng môi trường plasma trong xử lý hạn chế cháy cho vải bông
Ngành: Công nghệ dệt, may                              Mã số: 9540204
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Hường
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Vũ Thị Hồng Khanh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Sử dụng chất LKN không formalđehyt (Knittex FFRC (DHEU biến tính)) phối hợp với chất chậm cháy Pyrovatex CP New (MDPA) như tổ hợp hóa chất mới để xử lý chậm cháy bền cho vải bông.
  2.  Xác định được thông số công nghệ tối ưu (hàm lượng PR và K, thời gian và nhiệt độ gia nhiệt) cho quy trình XLHCC cho vải bông sử dụng tổ hợp hóa chất này bằng phương pháp NE-S-GN truyền thống. Kết quả cho thấy, vải sau xử lý có khả năng chậm cháy bền, hơn nữa, tổn thất độ bền cơ học thấp hơn sử dụng chất LKN là axit citric. Dư lượng formalđehyt trên vải sau xử lý phù hợp với nhóm III tiêu chuẩn Oeko-Tex 100.
  3. Xác định được quy trình công nghệ XLHCC có áp dụng plasma tối ưu cho vải bông bao gồm cả 3 công đoạn plasma hoạt hóa, plasma polyme hóa và gia nhiệt. Quy trình được xác định với 6 thông số công nghệ tối ưu: Hàm lượng chất chậm cháy và chất liên kết ngang; thời gian plasma hoạt hóa và thời gian plasma polyme hóa; nhiệt độ và thời gian gia nhiệt. Kết quả là, so với quy trình tối ưu bằng phương pháp NE-S-GN, vải sau xử lý vẫn đảm bảo tính chậm cháy bền, dư lượng formalđehyt trên vải sau xử lý phù hợp với nhóm III tiêu chuẩn Oeko-Tex 100 trong khi mức tổn thất độ bền kéo thấp hơn ~ 7%, giảm được lượng hóa chất sử dụng (11,8% PR và 7,5% K).
 Nguyễn Thị Hường.rar