Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ trích ly thu nhận dầu hạt chè (Camellia sinensis) nhằm ứng dụng trong công nghệ thực phẩm - NCS Phan Thị Phương Thảo

Ngày đăng: 08/01/2020
Tên luận án: Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ trích ly thu nhận dầu hạt chè (Camellia sinensis) nhằm ứng dụng trong công nghệ thực phẩm
Ngành: Công nghệ thực phẩm    Mã số: 9540101
Nghiên cứu sinh: Phan Thị Phương Thảo
Người hướng dẫn khoa học:
                        1. TS. Vũ Hồng Sơn
                           2. GS. TS. Hoàng Đình Hoà
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Lần đầu tiên xây dựng được bảng dữ liệu về thành phần cơ lý, thành phần hoá học của 15 mẫu quả chè ở 7 địa phương (Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Yên Bái, Nghệ An, Quảng Trị, Lào Cai) và 4 giống chè khác nhau (Trung du, Shan, PH1, LDP1) ở Việt Nam. Luận án cũng đã lập được bảng thành phần hoá lý và khả năng kháng oxy hoá của dầu hạt chè ở 15 mẫu trên.
Dầu hạt chè giống Trung du trồng tại Phú Thọ có khả năng kháng oxy hoá tốt do có hàm lượng cao thành phần polyphenol tổng số (3,96 mgGAE/g), carotenoit (76,5 mg/kg) và chỉ số IC50 thấp (69,61 mg/ml). 
2. Với mục đích thu nhận dầu hạt chè cho cho hiệu suất thu hồi và khả năng kháng oxy hoá cao, luận án đã khảo sát, xây dựng được quy trình trích ly dầu hạt chè tối ưu ở quy mô phòng thí nghiệm với các thông số: kích thước bột hạt chè 0,5mm, trích ly với dung môi EtOH:EtOAc v/v 3:1, tỷ lệ DM/NL là 11/1, trích ly ở nhiệt độ 420C, thời gian trích ly 8h cho 2 lần, mỗi lần 4h.
Với các thông số trích ly trên, luận án thu được dầu hạt chè với hiệu suất trích ly đạt 92,11%. Sản phẩm dầu hạt chè đáp ứng đầy đủ yêu cầu về các tính chất cảm quan cũng như các chỉ tiêu PV, AV, IV, xà phòng hoá của dầu thực vật theo TCVN 7597:2013. Bên cạnh đó, tổng hàm lượng các axít béo không bão hoà trong dầu hạt chè đạt 75,22%, trong đó hàm lượng axít oleic là 50,8%, hàm lượng axít linoleic là 22,68%.
Trong dầu hạt chè có hàm lượng tổng polyphenol, tổng tocopherol, tổng carotenoit lần lượt là 5,33 mgGAE/g, 0,71mg/g, 0,11 mg/g. Khả năng kháng oxy hoá của dầu hạt chè tốt, thông qua chỉ số IC50­ đạt 65,97 mg/ml
3. Luận án đã chứng minh, ở tỷ lệ bổ sung 3-6% dầu hạt chè cho hiệu quả tương đương với khi bổ sung 200ppm BHA+BHT hoặc 300ppm a-tocopherol vào một số loại dầu thực vật (dầu hạt cải, dầu đậu nành, dầu lạc, dầu hướng dương, dầu óc chó, dầu hạt lanh) để làm chậm quá trình oxy hoá dầu trong quá trình bảo quản, từ đó cho thấy tiềm năng lớn trong việc sử dụng dầu hạt chè như một chất bảo quản có nguồn gốc tự nhiên thay thế cho các chất bảo quản tổng hợp trong bảo quản dầu thực vật.
 
Phan Thị Phương Thảo.rar

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn