Chương trình chuyên đề: “Xây dựng động lực học tập đúng đắn” học kỳ 1 năm học 2020-2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức chuyên đề: “Xây dựng động lực học tập đúng đắn”
Học kỳ 1-Năm học 2020-2021
I. Ngày tổ chức chuyên đề:
  • Thời gian: 13h30, Thứ tư ngày 13/01/2021
  • Địa điểm: Hội trường C2.
  • Đối tượng: Sinh viên năm cuối, chuẩn bị tốt nghiệp và các sinh viên khóa khác quan tâm
Lịch trình và nội dung:
Giờ Đơn vị Thực hiện Nội dung Thời lượng
14h 00 ÷ 14h15 Phòng CTSV Thông báo chung về tình hình sinh viên gặp khó khăn trong học tập và cuộc sống và chủ chương của nhà trường về vấn đề này. 15 ph
14h 15 ÷ 15h35 Diễn giả Trao đổi giao lưu cùng sinh viên 80 ph
15h 35 ÷ 15h 45   Giải lao tại chỗ 10 ph
15h  45÷ 16h 30 Phòng CTSV, Diễn giả, Sinh viên
Chia sẻ kinh nghiệm khắc phục khó khăn vượt khó trong học tập cũng như trong cuộc sống
 
45 ph
Nghỉ.
 
II. Yêu cầu sau buổi SHCD:

  • Sinh viên tham gia buổi sinh hoạt công dân phải thực hiện điểm danh để ghi nhận, và có minh chứng đánh giá điểm rèn luyện. Nếu sinh viên nào gặp khó khăn về việc điểm rèn luyện, liên hệ với BTC tại bàn ban tổ chức để được hỗ trợ.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn