Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Hoàng Văn Tuấn

14 giờ 00 ngày 26 tháng 1 năm 2021 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  Hoàng Văn Tuấnđề tài: Nghiên cứu chế tạo, tính chất và khả năng ứng dụng của các vật liệu nano bạc tổ hợp Ag-polymer, Ag-TiO2-GO, Ag-CoFe2O4-GO. Ngành: Khoa học vật liệu. Mã số: 9440122. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự

Nội dung chi tiết luận án

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn