Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh NGUYỄN ANH ĐÀI

9 giờ 00 ngày 20 tháng 1 năm 2021 tại phòng 318 - C1, Bảo vệ luận án Tiến sĩ  cấp Trường cho nghiên cứu sinh  NGUYỄN ANH ĐÀIđề tài: Tích chập suy rộng Fourier cosine, Fourier sine thời gian rời rạc và ứng dụng. Ngành: Toán học. Mã số: 9460101. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự

Nội dung chi tiết luận án

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 202, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2008

Email: dt@hust.edu.vn