Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số bôi trơn thủy tĩnh đến độ cứng vững của cụm trục chính thủy tĩnh máy mài tròn ngoài 3k12 - NCS Nguyễn Mạnh Toàn

Ngày đăng: 22/12/2020
Tên luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số bôi trơn thủy tĩnh đến độ cứng vững của cụm trục chính thủy tĩnh máy mài tròn ngoài 3k12
Ngành: Kỹ thuật cơ khí             Mã số:    9520103
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Mạnh Toàn
Người hướng dẫn khoa học:
                                             1. PGS.TS. Phạm Văn Hùng
                                              2. TS. Bùi Tuấn Anh
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1.     Hiện nay, có thể chế tạo cụm ổ thủy tĩnh trong nước, đảm bảo yêu cầu về độ chính xác, đáp ứng theo tiêu chí độ cứng vững của cụm ổ trục chính máy công cụ nói chung và máy mài tròn ngoài 3K12 nói riêng.
2.    Đã xây dựng được hệ thống thiết bị đánh giá độ cứng vững cụm ổ trục chính bôi trơn thủy tĩnh cho máy mài 3K12. Hệ thống thiết bị đã đáp ứng yêu cầu thực nghiệm về đánh giá độ cứng vững tổng cộng của cụm ổ sau khi chế tạo.
3.    Luận án đã xác định được mối quan hệ giữa độ cứng vững cụm ổ trục chính thủy tĩnh với độ nhớt, áp suất dầu bôi trơn và tải trọng hướng kính đặt lên ổ theo phương trình:


 
4.    Với một ổ thủy tĩnh thực tế, có một kết cấu và một bộ thông số hình học xác định nằm trong miền dung sai thiết kế nên sẽ tồn tại một bộ giá trị của các thông số bôi trơn, tại đó độ cứng vững của cụm ổ là cao nhất.
5.    Cụm ổ trục chính bôi trơn thủy tĩnh chế tạo cho máy mài 3K12, trong điều kiện bôi trơn: dầu có độ nhớt 8.72 mPa.s và áp suất dầu bơm 5 MPa sẽ có độ cứng vững cao nhất.
     
Nguyễn Mạnh Toàn.rar          

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn