Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su chống rung giảm chấn trên cơ sở cao su thiên nhiên - NCS Nguyễn Trọng Quang

Ngày đăng: 14/12/2020
Tên luận án: Nghiên cứu chế tạo vật liệu cao su chống rung giảm chấn trên cơ sở cao su thiên nhiên.
Ngành: Kỹ thuật hóa học.  Mã số: 9520301
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Trọng Quang
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. PGS.TS. Đặng Việt Hưng
                                              2. GS. TS. Bùi Chương
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Đã xác định được đơn pha chế tối ưu với hàm lượng các cấu tử theo qui hoạch thực nghiệm là: Xúc tiến TBBS 1,3pkl; xúc tiến TMTD 0,19-0,21pkl; lưu huỳnh 1,52-1,6pkl, than N330 33pkl.
2. Quá trình lão hóa cao su do nhiệt ở 70oC theo thời gian khác nhau (0-336h) có xu hướng biến đổi theo 4 giai đoạn. Sự biến đổi mật độ mạng không gian của cao su do nhiệt độ không đơn điệu mà trải qua hai giai đoạn tăng giảm mật độ mạng: giai đoạn tăng mật độ mạng lần một do hậu lưu hóa tới 96h, giai đoạn tăng mật độ mạng lần hai do lưu hóa tiếp ở khoảng 168h.
3. Quá trình lão hóa nhiệt và lão hóa cơ dưới tác dụng của tải trọng động trong NR và blend NR/CR (hàm lượng CR dưới 10%) xảy ra độc lập với nhau. Dựa vào mô hình thực nghiệm thống kê đã xây dựng được phương trình dự đoán thay đổi độ bền của cao su khi lão hóa nhiệt và/hoặc lão hóa cơ với độ chính xác trên 90%.
4. Đã xác định ảnh hưởng của đơn pha chế, chế độ lưu hóa đến các thông số đặc trưng chống rung của cao su như : hệ số nhớt c, hệ số đàn hồi k, hệ số truyền qua T... Có thể điều chỉnh các tính chất này bằng cách thay đổi đơn pha chế và chế độ công nghệ.
Cao su chống rung chế tạo được có hệ số tắt rung tand ở 25oC khoảng 0,16-0,25; tần số dao động riêng 3,4 – 5Hz; hệ số truyền qua 8-15%, độ cách ly 85-92%. Cơ cấu chống rung dạng bánh kẹp được thử nghiệm với độ cách ly cao khoảng 82-92%.
                                           
Nguyễn Trọng Quang.rar                                   

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn