Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu chế tạo, tính chất và khả năng ứng dụng của các vật liệu nano bạc tổ hợp Ag-polymer, Ag-TiO2-GO, Ag-CoFe2O4-GO - NCS Hoàng Văn Tuấn

Ngày đăng: 11/12/2020
Tên luận án: Nghiên cứu chế tạo, tính chất và khả năng ứng dụng của các vật liệu nano bạc tổ hợp Ag-polymer, Ag-TiO2-GO, Ag-CoFe2O4-GO
Ngành: Khoa học vật liệu                     Mã số: 9440122
Nghiên cứu sinh: Hoàng Văn Tuấn
Người hướng dẫn khoa học:      1. GS. TS. Lê Anh Tuấn
                                                    2. TS. Trần Quang Huy
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1. Hạt nano bạc (AgNPs) được chức năng hóa thành công bằng polymer tích điện dương polyhexamethylene biguanide hydrochloride (PHMB) (AgNPs/PHMB) để nghiên cứu khả năng ổn định của chúng theo thời gian. Kết quả cho thấy, AgNPs/PHMB thể hiện khả năng ổn định tốt lên tới 180 ngày trong điều kiện bảo quản ở nhiệt độ phòng. Thêm vào đó, mô hình cơ chế ổn định theo thời gian của AgNPs/PHMB cũng được đề xuất dựa trên sự hình thành liên kết phối trí giữa các nguyên tử bạc-nitơ (Ag-N) và lực đẩy tĩnh điện giữa các hạt nano bạc được chức hóa bởi PHMB.
2. Xây dựng được quy trình chế tạo vật liệu nano tổ hợp Ag-TiO2-GO, Ag-CoFe2O4-GO bằng phương pháp hóa học ướt. Vật liệu nano tổ hợp kết hợp được các đặc tính của từng vật liệu nano đơn lẻ, một số tính chất như khả năng hấp thụ, khả năng quang xúc tác được tăng cường.
3. Đã thử nghiệm thành công các hệ vật liệu nano tổ hợp cho cảm biến đo màu để phát hiện ion Mn2+ (LOD = 0,22 mM) và thuốc bảo vệ thực vật Thiram (LOD = 0,036 µM); quang xúc tác phân hủy chất màu xanh methylen trong nước (hiệu suất phân hủy đạt ~100% trong thời gian 85 phút, tốc độ phân hủy 0,0483 phút-1); kháng khuẩn (kháng 02 chủng vi khuẩn E. coliS. aureus) và mang thuốc kháng sinh chloramphenicol (dung lượng mang đạt 33,1 mg/g).
 
Hoàng Văn Tuấn.rar

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn