Luận án tiến sĩ: Điều khiển dao động kết cấu dựa trên mô hình sử dụng lý thuyết mờ và đại số gia tử - NCS Lê Tùng Anh

Ngày đăng: 11/12/2020
Tên luận án: Điều khiển dao động kết cấu dựa trên mô hình sử dụng lý thuyết mờ và đại số gia tử
Ngành: Cơ học                    Mã số: 9440109
Nghiên cứu sinh: Lê Tùng Anh
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Bùi Hải Lê
                                               2. TS. Bùi Văn Bình
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Tìm ra quy luật, thiết lập được công thức tường minh thể hiện mối quan hệ giữa biến điều khiển (lực điều khiển) với các biến trạng thái (chuyển vị và vận tốc) của bộ điều khiển dựa trên đại số gia tử.
  2. Ứng dụng công thức tường minh của bộ điều khiển dựa trên đại số gia tử vào điều khiển dao động kết cấu dựa trên mô hình: (i) Bài toán khảo sát ổn định hệ khi có trễ và điều khiển trễ dao động kết cấu; (ii) Bài toán điều khiển trượt dao động kết cấu; (iii) Mô phỏng số cho các bài toán này.
  3. So sánh hiệu quả của bộ điều khiển dựa trên đại số gia tử sử dụng công thức tường minh với các bộ điều khiển trượt, điều khiển mờ - trượt và một số bộ điều khiển khác.
  4. Đánh giá ảnh hưởng khoảng xác định của các biến trạng thái (chuyển vị và vận tốc) đến hiệu quả điều khiển của bộ điều khiển dựa trên lý thuyết đại số gia tử.
  5. Xác định được thời gian tính toán của máy tính (CPU time) khi ứng dụng công thức tường minh vào thiết kế bộ điều khiển dao động kết cấu dựa trên lý thuyết đại số gia tử.
 
Lê Tùng Anh.rar

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn