Thông báo về việc tạm dừng Lễ tốt nghiệp

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước vẫn đang diễn biến phức tạp và có xu hướng bùng phát trở lại; thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 5210/BGDĐT-GDTC ngày 02/12/2020 và chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội tại công văn số 5628/UBND-KGVX ngày 03/12/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Trường ĐHBK Hà Nội sẽ tạm dừng tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các đợt tháng 8 và tháng 9/2020 (đợt 2019.2 và 2019.3) như kế hoạch đã thông báo.
Căn cứ vào tình hình thực tế diễn biến của dịch Covid-19, Nhà trường sẽ tổ chức Lễ Tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp các đợt nói trên vào thời gian phù hợp.
Nhà trường trân trọng thông báo để các em sinh viên được biết.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn