Luận án tiến sĩ: Tính chất định tính của nghiệm một số lớp các phương trình có trễ và trung tính - NCS Trịnh Xuân Yến

Ngày đăng: 09/12/2020
Tên luận án: Tính chất định tính của nghiệm một số lớp các phương trình có trễ và trung tính.
Ngành: Toán học.  Mã số: 9460101.
Nghiên cứu sinh: Trịnh Xuân Yến.
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. TS. Vũ Thị Ngọc Hà
                                              2. PGS. TS. Đặng Đình Châu
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Thiết lập được điều kiện đủ cho sự tồn tại của đa tạp ổn định bất biến E-lớp, đa tạp tâm ổn định bất biến E-lớp và đa tạp không ổn định bất biến E-lớp cùng tính hút của đa tạp này đối với nghiệm của phương trình đạo hàm riêng hàm trung tính với trễ hữu hạn có dạng.
 
 
  1. Thiết lập được điều kiện đủ cho sự tồn tại của đa tạp ổn định bất biến E-lớp, đa tạp tâm ổn định bất biến E-lớp đối với nghiệm của phương trình đạo hàm riêng hàm trung tính với trễ hữu hạn có dạng
  1. Thiết lập được điều kiện đủ cho sự tồn tại của đa tạp ổn định bất biến E-lớp, đa tạp tâm ổn định bất biến E-lớp đối với nghiệm của phương trình đạo hàm riêng hàm trung tính với trễ vô hạn có dạng
                                                     
Trịnh Xuân Yến.rar

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Phòng 203, Nhà C1, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

Điện thoại: 024 3869 2117

Email: dt@hust.edu.vn